Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘CERITA AGAMA ISLAM’ Category

Nilai-nilai pelajaran yang ingin diungkapkan guru kematian begitu banyak, menarik, bahkan menenteramkan. Di antaranya adalah apa yang mungkin sering kita rasakan dan lakukan. (lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Oleh: Ummu ‘Abdillâh Al-Wâdi’iyyah hafizhahallâhu

Al-Bukhari rahimahullâh berkata (9/132): Musaddad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya mengabarkan kepada kami dari dari ‘Ubaidillah, ia berkata: Sa’id bin Abi Sa’id mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: (lebih…)

Read Full Post »

Mandi Junub

Sholat dan puasa adalah dua buah contoh ibadah yang sangat utama di dalam agama Islam yang mensyaratkan pelakunya suci dari hadats besar. Tidak sah sholat ataupun puasa seorang muslim (baik yang wajib maupun yang sunnah) yang dilakukan dalam keadaan berhadats besar. Selain itu, seseorang yang sedang berada dalam keadaan junub atau berhadats besar juga tidak diperbolehkan memegang Al Quran. Berjunub memang salah satu keadaan yang akan menjauhkan seorang muslim dari beberapa kegiatan ibadah tertentu. Namun demikian, junub adalah salah satu fitrah yang dimiliki manusia sebagaimana halnya cinta dan nafsu. Untuk membersihkan diri dari hadats besar atau junub ini, maka Islam mengajarkan mandi junub. (lebih…)

Read Full Post »

Dua Persepsi

Alkisah, hidup seorang lelaki yang sudah tua, terkenal sholeh dan dermawan. Ia selalu menjadi orang pertama yang tiba di mushola saat adzan selesai berkumandang. Ia selalu membantu siapapun yang kesulitan, tak peduli tua, muda, kaya, miskin, hampir seisi kampung pernah dibantunya, meski ia bukanlah orang kaya. Hidupnya sangat sederhana, tak pernah ia mengucapkan sesuatu yang buruk. (lebih…)

Read Full Post »

Bau Harum Masyithah

Masyithah pelayan putri Fir’aun. Ia ibu yang melahirkan putra-putra berlian. Wanita yang berani mempersembahkan jiwa-raga untuk agama Allah swt. Ia seorang bunda yang memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan. Mencintai anak-anaknya dengan cinta fitrah ibu yang tulus. Masyithoh berjuang, bekerja, dan rela letih untuk membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. (lebih…)

Read Full Post »

Bahwa Sahabat bertanya kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?

Rasulullah saw. bersabda: Apakah kalian terhalang melihat bulan di malam purnama? (lebih…)

Read Full Post »

Seiring dengan berlalunya waktu, para pemeluk agama Islam yang semula sedikit, bukannya semakin surut jumlahnya. Betapa hebatnya perjuangan yang harus dihadapi untuk menegakkan syiar agama ini tidak membuatnya musnah. Kebenaran memang tidak dapat dmusnahkan. Semakin hari semakin bertambah banyak saja orang-orang yang menjadi penganutnya. (lebih…)

Read Full Post »